Stała obsługa prawna (abonament prawniczy) czy ubezpieczenie obsługi?

Małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa powinny zadbać o ochronę prawną. Nawet skrupulatne przestrzeganie przepisów nie zapewnia bowiem 100% ochrony przed problemami związanymi z prowadzoną działalnością. Mogą pojawić się trudności z interpretacją przepisów, a także sytuacje sporne z klientem czy kontrahentem. Na wszelki wypadek warto zapewnić sobie ochronę prawną. Kancelarie oferują kilka form wsparcia dla przedsiębiorców.

Pomoc dla "Frankowiczów", czyli roszczenia z umów kredytowych we frankach szwajcarskich "CHF"

Bardzo popularny w latach 2005-2008 był kredyt we frankach szwajcarskich. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób skorzystało z tej formy dofinansowania do różnego rodzaju inwestycji. Z biegiem czasu okazało się jednak, że rozwiązanie, które miało być tak korzystne, przysparza sporo problemów i pogrąża finansowo wielu kredytobiorców. Okazuje się bowiem, że banki mają wiele na sumieniu, a umowy kredytowe zawarte między bankiem a tzw. „frankowiczem” zawierają wiele niedozwolonych bądź też wprowadzających w błąd zapisów.

Cennik, koszty i zasady rozliczeń usług windykacyjnych

Istotnym elementem umowy przy nawiązywaniu współpracy z firmą windykacyjną jest określenie ceny usługi odzyskiwania należności. Wskazanie wynagrodzenia może mieć postać ogólnego cennika z wyszczególnieniem stawek prowizyjnych i opłat za czynności dla pakietu wielu należności o określonych nominałach lub też – jak jest w przypadku wycenianych indywidualnie stawek dla danej należności i dłużnika - wynagrodzenie windykatora jest określone jako kwota nominalna, bądź też jako procent kwoty należności, czego pochodną jest jego prowizja.

Split payment a kondycja płatnicza kontrahenta

1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające i regulujące mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Dla przypomnienia MPP jest podzieleniem płatności za towary bądź usługi na dwie części - kwotę netto oraz należny podatek VAT. Obie te kwoty przelewane są na oddzielne konta bankowe – w założeniu ma to pomagać uszczelnić system podatkowy oraz uniknąć nadużyć i oszustw podatkowych. Należy również zaznaczyć, że z mechanizmu split payment skorzystać można jedynie przy płatności za pomocą przelewu bankowego.

Windykacja na koszt dłużnika

Wiele osób odwleka zlecenie windykacji firmie zewnętrznej ze względu na obawy przed dodatkowymi kosztami z tym związanymi. Niepotrzebnie. Istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia windykacji na koszt dłużnika. W takim przypadku nierzetelny klient czy kontrahent musi spłacić nie tylko należności wobec wierzyciela, ale i pokryć koszty działań firmy zewnętrznej.

Upadłość dłużnika - czy to koniec szans na odzyskanie pieniędzy?

Problem nierzetelnego i niewypłacalnego dłużnika może spotkać każdego z nas. Pisaliśmy już niejednokrotnie o tym, jakimi sposobami można dochodzić swoich należności. Sytuacja nieco się komplikuje w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku rodzi się mnóstwo pytań i obaw. Czy w takiej sytuacji nie możemy już nic zrobić i nie mamy szans na odzyskanie pieniędzy?

  • 1
  • 2

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl