Blog

Nie chcesz problemów z dłużnikiem? Sprzedaj swoje należności (Faktoring)

Opóźnienia w zapłacie faktur za produkty i usługi nie są nowym ani rzadkim zjawiskiem. Przedsiębiorcy wywiązują się ze swoich zobowiązań, realizując terminowo usługi, jednak nie dostają za nie od razu zapłaty. A to z kolei może przyczyniać się do utraty płynności finansowej firmy pomimo spływających do niej licznych zamówień. Jak zatem zabezpieczyć się przed problemami z dłużnikami?

Windykacja w branży budowlanej - czy czeka nas kolejna fala upadłości?

Nie da się nie zauważyć, że w polskiej branży budowlanej ponownie nastały gorsze czasy. Jest to efekt kumulacji wielu czynników, wśród których wymienić należy przede wszystkim wzrost kosztów materiałów, a także wynagrodzeń. Inwestycje przestają być opłacalne, coraz trudniej też znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Sytuację dodatkowo pogarsza też fakt, że coraz częściej pojawiają się opóźnienia płatności w budownictwie, a to znacznie pogarsza płynność finansową i ogranicza możliwości przedsiębiorstw z sektora budowlanego.

Stała obsługa prawna (abonament prawniczy) czy ubezpieczenie obsługi?

Małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa powinny zadbać o ochronę prawną. Nawet skrupulatne przestrzeganie przepisów nie zapewnia bowiem 100% ochrony przed problemami związanymi z prowadzoną działalnością. Mogą pojawić się trudności z interpretacją przepisów, a także sytuacje sporne z klientem czy kontrahentem. Na wszelki wypadek warto zapewnić sobie ochronę prawną. Kancelarie oferują kilka form wsparcia dla przedsiębiorców.

Pomoc dla "Frankowiczów", czyli roszczenia z umów kredytowych we frankach szwajcarskich "CHF"

Bardzo popularny w latach 2005-2008 był kredyt we frankach szwajcarskich. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób skorzystało z tej formy dofinansowania do różnego rodzaju inwestycji. Z biegiem czasu okazało się jednak, że rozwiązanie, które miało być tak korzystne, przysparza sporo problemów i pogrąża finansowo wielu kredytobiorców. Okazuje się bowiem, że banki mają wiele na sumieniu, a umowy kredytowe zawarte między bankiem a tzw. „frankowiczem” zawierają wiele niedozwolonych bądź też wprowadzających w błąd zapisów.

Cennik, koszty i zasady rozliczeń usług windykacyjnych

Istotnym elementem umowy przy nawiązywaniu współpracy z firmą windykacyjną jest określenie ceny usługi odzyskiwania należności. Wskazanie wynagrodzenia może mieć postać ogólnego cennika z wyszczególnieniem stawek prowizyjnych i opłat za czynności dla pakietu wielu należności o określonych nominałach lub też – jak jest w przypadku wycenianych indywidualnie stawek dla danej należności i dłużnika - wynagrodzenie windykatora jest określone jako kwota nominalna, bądź też jako procent kwoty należności, czego pochodną jest jego prowizja.

Split payment a kondycja płatnicza kontrahenta

1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające i regulujące mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Dla przypomnienia MPP jest podzieleniem płatności za towary bądź usługi na dwie części - kwotę netto oraz należny podatek VAT. Obie te kwoty przelewane są na oddzielne konta bankowe – w założeniu ma to pomagać uszczelnić system podatkowy oraz uniknąć nadużyć i oszustw podatkowych. Należy również zaznaczyć, że z mechanizmu split payment skorzystać można jedynie przy płatności za pomocą przelewu bankowego.

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl