Odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne

  • jeżeli zdarzył Ci się wypadek
  • jeżeli postawiono Ci błędną diagnozę
  • jeżeli ktoś z Twojej rodziny stracił życie lub zdrowie w skutek błędu medycznego
  • jeżeli doszło do zaniedbania w szpitalu czy prywatnej służbie zdrowia
  • jeżeli straciłeś zdrowie lub ucierpiałeś fizycznie lub psychicznie w efekcie błędu lekarza lub innego personelu medycznego
Należy Ci się odszkodowanie!


Zespół naszych prawników i specjalistów jest do dyspozycji aby wspierać Państwa w dochodzeniu odszkodowania.

lub zadzwoń do nas: kom. 796 400 941, tel. 32 787 64 40 , 32 388 80 10-11
ABY POZNAĆ JAKIE MASZ UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA LUB POZNAĆ NASZĄ OFERTĘ DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ 


1. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANYM LUB ICH RODZINIE:
Na roszczenie potocznie nazywanym ODSZKODOWANIEM składają się w rzeczywistości trzy formy naprawienia szkody:

Odszkodowanie - obejmuje wszystkie straty finansowe, jakie poniósł pacjent w związku z błędem medycznym, tj. zakup leków i sprzętu medycznego, dojazdy do szpitala, przystosowanie mieszkania do powstałej niepełnosprawności, przygotowanie do wykonywania innego zawodu (kursy, szkolenia)

Zadośćuczynienie - jest rekompensatą poniesionych przez pacjenta szkód niemajątkowych. Poszkodowanemu pacjentowi należy się wynagrodzenie za strach, ból, stres, pogorszenie stany psychicznego poszkodowanego.

Renta - ma za zadanie pokrycie różnicy w zarobkach – w sytuacji gdy szkoda wpłynęła na obniżenie wysokości zarobków pacjenta. Pokrycia kosztów zwiększonych potrzeb – w przypadku konieczności stałej opieki czy podawania stałych lekarstw.

2. KIEDY i KTO MOŻE DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA
Odszkodowania za popełniony błąd medyczny może dochodzić sam poszkodowany, a w wypadku jego śmierci jego spadkobiercy, czyli zwykle najbliższa rodzina. Dochodzimy odszkodowań za błędy medyczne, które zdarzyły się nawet 20 lat wcześniej!

3. JAK STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE WE WSPÓŁPRACY Z NAMI.

Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, a nasz specjalista poprowadzi cały proces dochodzenia roszczenia.

4. KOSZTY WSPÓŁPRACY I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Nie pobieramy opłat wstępnych. Naszym wynagrodzeniem jest ustalona z państwem część uzyskanego odszkodowania. Finansujemy koszty postępowania. Wysokość odszkodowania może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych!

5. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY i ETAPY POSTĘPOWANIA.

Współpracę rozpoczynamy od zebrania dokumentacji i jej analizy przez naszego prawnika. WSTĘPNA ANALIZA JEST BEZPŁATNA. Przyjmując sprawę do prowadzenia chcemy mieć pewność, że uzyskamy dla Państwa odszkodowanie w zasadnej wysokości. Po podpisaniu umowy występujemy z roszczeniem do sprawcy błędu w celu UGODOWEGO zakończenia postępowania. Jeśli jednak sprawca odmawia naprawienia szkody lub proponuje niezasadnie niskie odszkodowanie, kierujemy sprawę do postępowania sądowego. Na tym etapie sprawa jest kierowana do biegłego lekarza sądowego, który ocenia zdarzenie. Sąd decyduje następnie o zasadność i wysokości roszczenia. Następnie kierujemy sprawę do egzekucji jeśli sprawca nie wypłaci odszkodowania.
Finansujemy koszty postępowania sądowego.

 

 

 

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl